Asiayhteyteen pohjautuva tietoturva on avain yrityksen mobiiliteettiin

Citrix on julkistanut rahoituspalveluiden ja terveydenhuollon asiakkailleen jotka ovat laajentamassa mobiilien työskentelytilojensa käyttöä asiayhteyteen pohjautuvan tietoturva-arkkitehtuurin, joka pitää sisällään täyden valikoiman Citrix tuotteita. 

Citrix yhdistää markkinoiden johtavat virtuaalisointiratkaisut, liikkuvuuden hallinnan ja pilvipalveluteknologiansa tarjotakseen mobiilin työtilaratkaisun, joka täyttää korkeimmat yritysluokan tietoturvakriteerit ja yhteensopivuudet ilman kompromisseja loppukäyttäjän vapaudessa työskennellä ja olla tuottava. Käyttäen Citrixin mobiilia työtilaa ihmiset voivat työskennellä missä vaan oikealla tietoturvatasolla suojatun yhteyden kautta, millä tahansa laitteella, missä tahansa verkossa tai pilvessä.

Enterprise Strategy Group ’in tekemän tutkimuksen mukaan 62% organisaatioista kokee mobiiliteetin tekevän tietoturvan takaamisesta vaikeampaa ja 47% yrityksistä koki tietoturvaongelmia mobiililaitteiden käytössä.

Forrester Research, Inc’in tekemän tutkimuksen mukaan taas viimeaikojen korkean profiilin tietoturvahyökkäyksillä on ollut vaikutusta yritysten tietoturvaan. 49% yrityksistä kertoo niiden lisänneen heidän huomiotaan tietoturvansa tasoon.

Käytännön tietoturvan arjen haaste on pysyä ajan tasalla koko ajan kasvavia ja muuttuvia uhkakuvia vastaan. Ratkaisuna on perusteellinen ajattelutavan muutos siinä miten yritysten tulisi lähestyä turvallisuuteen liittyviä asioita. Ratkaisu on siirtyä ottamaan ennakoiva lähestymistapa tietoturvaan. Organisaatiot tarvitsevat mobiilia infrastruktuuria jossa tietoturva on sisäänrakennettuna alusta asti. Tietoturvan pitää olla joustava siten, että se mahdollistaa määrittää, valvoa ja seurata käyttäjän profiileja, tarpeita, laitteita, verkkoja ja pilviratkaisuja varmistuen että kaikki bisnesdata, sovellukset ja palvelut ovat turvallisia ja vaatimusten mukaisia.

Citrixin mobiili työtila, sovellukset ja jakeluinfrastruktuuri tarjoavat kattavimman asiayhteyteen sidotun tietoturvan, personoinnin ja helppokäyttöisyyden jokaiselle yksilölle ja käyttötilanteelle. Yhdistelemällä policy vetoista lähestymistapaa tietoturvaan, identiteetinhallintaan, käyttöoikeuksien tarkistamiseen, tietosuojaan, sekä vaatimuksen mukaiseen käyttöön, Citrixin asiakkaat ottavat proaktiivisen lähestymisen turvallisuuteen tinkimättä silti tippaakaan tuottavuudesta tai käyttökokemuksesta.

Linkkejä aiheeseen: