Case Study Indiana University

Indiana University liittoutui Citrixin kanssa toimittaakseen ”henkilökohtaisen pilven” opiskelijoilleen tiedekunnilleen ja henkilöstölleen

Go Virtual Citrix XenDesktop

Kaliforniassa Santa Clarassa sijaitseva Indiana University kertoo valinneensa Citrixin kumppanikseen auttamaan yliopistoa tuottamaan ja tukemaan virtuaalisia palveluita yliopiston 100.000 opiskelijalle, tiedekuntien työntekijöille ja omalle henkilökunnalleen.

Kumppanuuden tavoitteena on luoda jokaiselle käyttäjälle ”henkilökohtainen pilvi” jossa he voivat käyttää ohjelmistoja on demand – periaatteella milloin ja mistä tahansa, riippumatta siitä onko käyttöalustana PC, Mac, tablettikone tai älypuhelin.

Käyttämällä Citrixin XenDesktop teknologiaa yhdessä FlexCast tekniikan kanssa yliopisto pystyy laajentamaan tarjottavien ohjelmistojen ja tietolähteiden määrää paikkariippumattomasti ja tietoturvasta tinkimättä. Yliopiston käyttäjäkunta pystyy käyttämään lisensoituja ohjelmistoja ja yliopiston tietokantoja täysin laiteriippumattomasti.

Käyttöönottoprojekti nimeltään IUAnyWhere on osa yliopiston monivaiheista aloitetta luoda uusi henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn malli korkeakouluopetukseen. Aloitteen tarkoituksena on tehostaa toiminnallisuutta ja pudottaa työpöydän hallinnan kulut minimiin samalla kuin käytettävyyttä ja tietoturvallisuutta huomattavasti lisätään.

Projektissa henkilökohtainen virtuaalinen työskentely-ympäristö toimitetaan Citrixin XenDesktopilla pilvipalveluna ja Microsoftin SharePoint toimii pilven tietovarastona.


Indiana Universityn tavoitteet muutokselle:

  • tehokkaampaa henkilöresurssien ja julkisten varojen käyttöä
  • parannettua ja laajennettua palvelua käyttäjille
  • pidempää laitteiden käyttöikää
  • ohjelmalisenssien tehokkaampaa hyödyntämistä
  • parannettua tietoturvaa
  • nopeampaa toipumista ongelmatilanteissa sekä suurempaa joustavuutta

 

 

Sue Workman Associate Vice President of support, Indiana University. Courtesy of Indiana University
Sue Workman Associate Vice President of support, Indiana University. Courtesy of Indiana University

”Citrix XenDesktop auttaa meitä muuttamaan tapaamme tuottaa ja tukea henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn laitteita ja sovelluksia”, – kertoo Sue Workman joka vastaa tukipalveluista Indianan yliopistossa. Yliopiston IT henkilökunta on joutunut käyttämään suurimman osan työajastaan ylläpitoon, ohjelmistoversioiden päivittämiseen ja patchaamiseen laitoksen eri toimipisteissä. Muutoksen jälkeen henkilökunta voi keskittyä oppimaan, opettamaan sekä tutkimus- ja kehitystehtäviin.

Virtualisointi mahdollistaa siten IT- tuen tehokkaamman käytön koulutus- ja opettamistehtävissä laite- ja paikkariippumattomasti.

”Korkeakouluyhteisöjen tietoverkkokokonaisuudet ovat muuttuneet yhä haastavammiksi tuen ja hallinnan kannalta, samalla kun käyttäjämme haluavat yhä suurempaa vapautta valita liityntälaitteensa paikasta riippumatta”, kertoo Sue Workman.

”Opiskelijat saavat käyttöönsä samat ohjelmistoversiot kuin heillä on kampuksen alueella ja opettajilla ja henkilökunnalla on laiteriippumaton pääsy ohjelmiin ja tiedostoihin mistä tahansa maailmalta”.

Mahdollisuudella toimittaa monentyyppisiä erilaisia virtuaalisia työpöytiä eri käyttäjäyhteisölle Indiana University pystyy varmistamaan että kaikilla käyttäjäryhmillä on käytettävissään juuri heidän työssänsä tarvitsemansa kokonaisuudet laitealustasta riippumatta.

Indiana University’llä on useita kampuksia ja lähes sata laboratoriota, joista osa on yhteiskäytössä toisten yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Indiana University hallinnoi kaikkien näiden työpisteiden järjestelmiä ja pystyy toimittamaan yksilöidysti käyttäjäkohtaisesti asianmukaiset ja tarvittavat sovellukset jokaiselle käyttäjälle.

Indiana University on ensimmäinen askel asteittaisessa käyttöönotossa tuottaa virtuaalisia sovelluksia uudelle Advanced Manufacturing Center of Excellence – yhteisölle, jossa paikalliset yliopistot ja korkeakoulut toimivat yhteistyössä paikallisten yhteistyöyritysten kanssa.

Kun laboratorioympäristöt on rakennettu valmiiksi ja otettu tuotantoon, Indiana University jatkaa levitystä tarjoamalla yli 200 uutta sovellusta opiskelijoiden ja henkilökunnan käytettäviksi.

Projekti on osa suurta aloitetta ajatella uusiksi tapa tuottaa IT palvelut kaikille käyttäjäryhmille ja samalla vähentää huomattavasti käyttäjätukeen käytettyä työmäärää ja ohjata se työpanos strategistesti tärkeämpiin kohteisiin.

”Citrix on ollut keskeinen tekijä tavoitteemme saavuttamisessa”, kertoo Workman. ”Indiana University on tekemässä tärkeää ja suurta muutosta muuttamalla työpöydät virtuaalisiksi on demand – perusteiseksi henkilökohtaiseksi pilvipalveluksi. Perinteinen malli toimia pöytätietokoneiden kanssa oli kallis ja aikaa vievä tukea ja ylläpitää lukukausittain muuttuvine sovelluksineen”.

”Opiskelijat ja laitosten henkilökunta halusivat suurempaa joustavuutta siihen miten ja missä toimipisteessä he päivän aikana työskentelevät. XenDesktop mahdollistaa yliopistoa leikkaamaan laiteylläpidon kuluja ja mahdollistaa virtuallisen työskentelytavan opiskelijoille ja henkilökunnalle” – kertoo Citrixin John Fanelli; vice president of marketing, Enterprise Desktops and Applications – yksiköstä.

Lähde: Indiana University NewsRoom

Tutustu yliopistoon

11.6.2011 Liekovuo