Palvelinkeskeisen tietojenkäsittelyn toimintaperiaatteet

Palvelinkeskeisellä tietojenkäsittelyllä (eng. server based computing) tarkoitetaan järjestelyä jossa sovellukset ja tieto asennetaan, ajetaan ja hallitaan palvelimilta. Näin ollen työasemalla tarvitaan ainoastaan käyttöjärjestelmä ja client-ohjelmisto.


Palvelinkeskeisen tietojenkäsittelyn keskeiset komponentit ovat:


– Palvelinkäyttöjärjestelmä joka tukee useaa yhtäaikaista käyttäjää

– Protokolla palvelimen ja clientin väliseen yhteyteen

– Client – ohjelmisto ja sitä tukeva käyttöjärjestelmä

– Keskitetty hallinta sovelluksia ja client – ohjelmistoa varten


Clientin ruudulla nähdään palvelimella ajettava Windowsin työpöytä tai pelkästään yksittäinen sovellus. Kun clientillä ollaan otettu yhteys sovelluspalvelimeen, tapahtuu seuraavaa:


1. Istunto käynnistyy palvelimella

2. Palvelin lähettää käynnistetyn sovelluksen käyttöliittymän clientille

3. Käyttäjä näkee käyttöliittymän jossa vuorovaikuttaa hiiren ja näppäimistön avulla

4. Client lähettää hiiri- ja näppäintiedot palvelimelle

5. Palvelin lähettää ruudunpäivitykset clientille


Palvelinkeskeisen tietojenkäsittelyt keskeisiä hyötyjä ovat mm.


– Keskitetty hallinta

– Versiopäivitykset ja uusien sovelluksien käyttöönotto nopeutuvat

– Työasemaraudan ei tarvitse olla tehokasta

– Järjestelmä skaalautuu helposti ja nopeasti lisäämällä palvelimia

– Sovelluksiin pääsee käsiksi miltei mistä tahansa

– Turvallisuus, kun kaikki data sijaitsee palvelimilla