Uuden IT-turvallisuusarkkitehtuurin tarve

Citrixin ja Ponemon Instituten  maailmanlaajuisessa tutkimuksessa haastateltiin 4 268 IT-alan ja IT-turvallisuusalan työntekijää 14 maassa. 69 prosenttia vastaajista uskoo organisaatioidensa olemassa olevien turvallisuusratkaisuiden olevan vanhentuneita ja riittämättömiä.

Kyberhyökkäyksiä tapahtuu joka minuutti – ja meidän alallamme niitä ei yleensä käsitellä riittävän hyvin. Ymmärtääkseen paremmin syitä Citrix yhdisti voimansa Ponemon Instituten tutkijoiden kanssa ja selvitti, mikä estää yrityksiä kohtaamasta turvallisuusuhkia asianmukaisella tavalla. Lue, mitä saimme selville ja kuinka yritykset voivat suojata arkaluontoisimpia tietojaan fiksuin keinoin – kasvavasta hyökkäysmäärästä huolimatta.

Osa 1: Uuden IT-turvallisuusarkkitehtuurin tarve
Raportti kertoo:
  • IT-turvallisuuden maailmanlaajuiset trendit
  • Turvallisuusriskit, joista sinun täytyy tietää
  • Kyberrikollisuuden hallinta, häirintäteknologiat ja organisaatiokohtaiset tekijät

Lataa ja lue raportti

Citrix-blogi: 99 ongelmaa ja niistä suurin on turvallisuus

Osa 2: Vanhentuneen teknologian aiheuttamat riskit
Raportti kertoo:
  • Mikä on päällimmäisenä mielessä uutta IT-turvallisuuskehystä suunniteltaessa
  • Tärkeimmät asiat, jotka tekevät organisaatioista haavoittuvaisia
  • Kuinka vanhentuneet turvallisuusteknologiat aiheuttavat riskejä yrityksille

Lataa ja lue raportti
Citrix-blogi: Uuden IT-turvallisuusarkkitehtuurin tarve: Maailmanlaajuinen tutkimus vanhentuneen teknologian riskeistä

Osa 3: Vaatimustenmukaisuuden haasteet ja turvallisuuden tehokkuus työpaikoilla

Raportti kertoo:

  • Turvallisuustehokkuuden trendit työpaikoilla
  • Huolia yleisten tietosuojasäädösten (GDPR) noudattamisesta
  • Sukupolvien välisten erojen aiheuttamat riskit työpaikoilla

Lataa ja lue raportti