Joustavat työjärjestelyt voisivat lisätä 11,5 miljardia puntaa Britannian talouteen vuosittain

Citrix tutki yhdessä CEBR:n (Centre for Economics and Business Research) kanssa ”työskentele missä vain” – työtavan vaikutusta Britannian työkulttuurissa.  Tutkimuksen mukaan 96% niistä joilla on mahdollisuus etätyöskennellä myös hyödyntävät mahdollisuutta arjessaan. Niistä joilla vastaavaa mahdollisuutta ei ole, 83% tekisi niin, jos se olisi mahdollista. Se mahdollistaisi jopa 11,5 miljardin punnan lisäyksen Britannian talouteen vuositasolla tehokkaimmin käytettyjen työtuntien muodossa. Summa vastaa 0,7% Britannian BKT:sta. Joustavampi työajan käyttö voisi myös säästää työntekijöiltä 7,1 miljardia puntaa vähentyneinä työmatkakustannuksina ja ajansäästöinä vuositasolla.

Hyödyt tämän päivän työvoimalle

Tutkimuksen mukaan työntekijät haluaisivat suurempaa joustoa ja joustavuutta työntekoon. 94% Britannian tietotyöntekijöistä haluaisi työskennellä kotoa käsin kaksi työpäivää viikossa. Jos Britannian työkulttuuri sallisi tämän kaikille vuosisäästöt olisivat 3,8 miljardia puntaa. Tällöin säästyisi myös työmatkoihin kuluvana aikana yhteensä 533 miljoonaa tuntia. Ruuhkissa istumisen sijaan nuo tunnit parantaisivat työntekijöiden mahdollisuuksia balansoida työ-vapaa-aika suhdetta ja toisivat lisäksi huomattavat säästöt matkakuluissa.

Työllisyyden paraneminen

Kokopäivätyössä käyvien parantuneen työ/vapaa-aika tasapainon parantumisen lisäksi joustavammat työskentelytavat voisivat hyödyttää taloutta tuomalla mukaan ne henkilöt jotka ovat olleet työelämän ulkopuolella.

Tutkimus osoitti:

  • 68 % tällä hetkellä työttöminä olevista, osa-aika eläkkeellä olevista, vammaisista, pitkäaikaissairaista sekä kotiäideistä ja – isistä olisivat kiinnostuneimpia työskentelemään osa-aikaisesti jos työ on joustotyötä.
  • Hyödyntämällä tämän taloudessa toimettomana olevan osan työpanoksen osuuden työvoimassa voisi bruttoarvonlisäys olla vuositasolla 78,5 miljardia puntaa joka lisäisi Britannian BKT:tta 4,7 %
  • 60% osa-aikatyötä tekevistä vastanneista haluaisi työskennellä enemmän jos työ olisi etätyöskentelyä. Britanniassa on 745.000 osa-aikatyötä tekevää