Xen Project muuttui Linux Foundation’ in yhteistyöprojektiksi

Xen Project muuttui Linux Foundation’ in vetämäksi yhteistyöprojektiksi

Voittoatavoittelematon, Linuxin kehittämiseen keskittynyt Linux Foundation ilmoitti 15. huhtikuuta 7th Annual Linux Foundation Collaboration Summit – tilaisuudessa San Franciscossa, avoimen lähdekoodin Xen Project’in muuttumisesta Linux Foundation’ in vetämäksi yhteistyöprojektiksi.

10 vuotias Xen on GPLv2 lisensoitu avoimen koodin virtualisointialusta, jolla on samankaltainen hallintorakenne kuin Linuxin kernelillä.

Citrix on ollut Xenin kaupallinen tukija vuodesta 2007. Koska Xen saa rahoitusosuuksia yhä suurenevammalta ja monimuotoisemmalta joukolta yrityksiä, koetaan Linux Foundationin olevan neutraalimpi foorumi jakamaan ohjeistusta ja helpottamaan yhteistyöverkoston toimintaa. Uudella projektilla säilyy vanha nimi: Xen Project.

Lukemattomat ihmiset käyttävät Xen -pohjaisia järjestelmiä päivittäin. Se löytyy monen pilvipalvelun taustalta, mukaan lukien kaikkein suurin pilvipalvelujen tarjoaja: Amazon Web Services.

Linux Foundation’in yhteistyöprojektit ovat itsenäisesti rahoitettuja ohjelmistoprojekteja, jotka vahvistavat yhteisesti kehitettävien innovaatioiden leviämistä eri toimialoille ja ekosysteemeille. Jakamalla historiansa suurimman yhteistyöprojektin DNA:ta, säätiö haluaa luoda puitteet keskeisille yhteistyötapahtumille, sekä organisatorisen kehitysraamin jonka sisällä projektiin osallistuvat voivat keskittyä innovaatioihin ja tuloksiin.

Linux Foundation’in projektit liikkuvat yritysmaailman ja mobiliteetin sulautetuilla markkinoilla ja niihin osallistuvat monet alan suurimmista yrityksistä. Seuraavat yritykset edistävät ja ohjaavat perusjäseninä Xen projektia; Amazon Web Services, AMD, bromiin, Calxeda, CA Technologies, Cisco, Citrix, Google, Intel, Oracle, Samsung ja Verizon. Kukin yritys osallistuu projektiin vuosittain US$ 25,000 summalla.

Citrix osallistuu jatkossakin Xen’in kehittämiseen tärkeässä roolissa ja kertoo olevansa sitoutunut aktiiviseen osallistumiseen ja sen kehitystiimi jatkaa asian parissa kuten tähänkin asti.


17.4.2013 Liekovuo