Mistä on hyvät Citrix -asiantuntijat tehty?

SCKY kävi lävitse kaikki kuluvana vuonna julkisissa medioissa julkaistut työpaikkahakemukset joissa haettiin Citrix-asiantuntijaa.
 
Haettu henkilö tuli toimimaan seuraavilla tehtävänimikkeillä:
Citrix-asiantuntija, järjestelmäasiantuntija, asiantuntija virtuaalisointipalveluihin
 
Tässä rakennusaineet hyväksi Citrix asiantuntijaksi:

Pohjakoulutus
Soveltuva tekninen peruskoulutus, tietotekniikka-alan koulutus tai vankka alan työkokemus

Kokemus
Haetuilla toivottiin olevan keskimäärin 2-4 vuoden kokemus Citrix ympäristöjen ylläpidosta
 
Sijoittuminen organisaatioon
Pääsäänöisesti kaikki avoimet paikat olivat IT-alan palvelutuottajien riveissä, mutta joukkoon mahtuu myös muutama suorarekrytointi loppuasiakkaalle.
 
Kiteytetysti voisi todeta että hyvä Citrix asiantuntijatehtäviin hakeutuva henkilö on:
Jo muutaman vuoden Citrix kokemuksen omaava, dokumentointitaitoinen, hyvän ongelmaratkaisukyvyn omaava, sujuvasti suomea ja englantia puhuva ja kirjoittava henkilö jolla on vankka MS ympäristöosaaminen palvelin, AD sekä käyttöjärjestelmätasolla sekä kokemusta myös VMWare ympäristön ylläpidosta. Lisäpisteitä heruu verkko-osaamisesta.
 
Asiakaspalvelun osaaminen nousi jokaisessa ilmoituksessa tärkeään rooliin, samoin yhteistyö- ja kommunikointitaidot. Lisäksi tulee olla pitkäjänteinen, oma-aloitteinen ja halukas oppimaan uutta.
 
Itsenäisellä ennakoivalla työskentelyotteella sekä loistavilla tiimityöskentelytaidoilla sekä projektiosaamisella yhdistettynä verkostojen hyödyntämiseen ongelmanratkaisuissa ja kykyyn hahmottaa suuria järjestelmäkokonaisuuksia pääsee jo maaliin.
 
Kaikki voimassa olevat alan sertifioinnit lasketaan hakijalle eduksi, CCA MCSE CCEA – sertit varsinkin haluttuja.

pl.