REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Päivitetty: 06.04.2017

 

1. Rekisterinpitäjä  Citrix User Group Finland CUG.fi Ry.
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Petri Liekovuo

CUG.fi Ry.

Iso Roobertinkatu 41 C 64
00120 Helsinki

etunimi.sukunimi@cug.fi

3. Rekisterin nimi CUG.fi  JÄSENREKISTERI
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus /

rekisterin käyttötarkoitus

Jäsenrekisterin ylläpitämisen perusteena on jäsenten kohdalla yhdistyslaki ja muiden kohdalla yhteistyöhön perustuva suhde.

Rekisteriä käytetään jäsenasioiden ylläpitoon tai yhdistyksen toimintaan liittyvien asioiden tiedottamiseen osoitteellisia lähetysmenetelmiä käyttäen. Rekisteriä käytetään vain lain sallimin tavoin joko vastaanottajan asemaan, käyttäjän antaman suostumuksen, tai solmitun yhteistyösopimuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin perustuen.

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

•  yrityksen /henkilön nimi

•  yhteyshenkilön nimi

•  osoite- ja muut yhteystiedot

•  CUG.fi:n toimintaan liittyviä tietoja

6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterin tietolähteenä käytetään esimerkiksi tapahtumien ilmoittautumistietoja ja yhteistyökumppanin tai henkilön itse luovuttamia tietoja. Yritys- ja henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää myös ulkopuolisen palveluntarjoajan tietoja.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja

tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen

ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta CUG.Fi:n ulkopuolisille tahoille, tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet Asiakasrekisterin tiedot sijaitsevat CUG.Fi:n tietojärjestelmässä, jonne pääsy on rajoitettu vain asiaan kuuluville henkilöille käyttäjätunnuksin ja salasanoin varmennettuna.

Versio 2017