CUG Rekisteritiedot

Käyttöehdot

Mediatiedot:  Tämä sivusto Citrix User Group Finland CUG.fi Ry:n (tästä eteenpäin CUG.fi) tuottama ja ylläpitämä kantasivun www.cug.fi alta löytyvä verkkopalvelu.

Palvelukonsepti: Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. CUG.fi vastaa palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei miltään osin takaa sivuston tai sen sisältämien linkkien oikeellisuutta, täsmällisyyttä, luotettavuutta, palvelun toimintavarmuutta. Sisällön virheettömyyttä tai palvelun keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. CUG.fi ei missään olosuhteissa vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit.

Oikeudet materiaaliin: Julkisella sivustolla oleva CUG.fi:n tuottama materiaali on lukijoidensa vapaasti käytettävissä, kunhan sitä mahdollisesti siteerattaessa lähteeksi mainitaan Citrix User Group Finland CUG.fi ja/tai yhdistyksen webbiosoite www.cug.fi

Viittaukset sivustoon: Mahdolliset viittaukset sivustoon pyydettään tekemään kantasivulle www.cug.fi

Rekisterit ja niiden käyttö: Yhdistys kerää ja säilyttää jäsenyyden ajan jäsenistään ne henkilötiedot, jotka kysytään jäsenhakemuksessa. Näitä tietoja yhdistys käyttää oman toimintansa järjestelyihin. CUG.fi ei kerää eikä käsittele henkilötietolainsäädännön määrittelemiä käyttäjän arkaluonteisia henkilötietoja. Kaikki kerätyt tiedot säilytetään luottamuksellisina ja hyvää rekisteritapaa noudattaen. CUG.fi pyrkii erilaisin teknisin toimenpitein ja niitä edelleen kehittämällä estämään ja minimoimaan uhkat koskien luvatonta pääsyä tietoihin, niiden väärinkäyttöä sekä mahdollista epätarkkuutta.

Evästeet/ Cookies: Sivuston sisällön käytön seuraamiseksi käyttäjän tietokoneelle saatetaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”). Evästeillä kerätään tietoja siitä, miten ja milloin sivustoa käytetään tarkoituksena kehittää sivustoa edelleen käyttäjää paremmin palvelevaksi. Evästeillä kerättävillä tiedoilla ei tunnisteta yksittäistä käyttäjää.

Rekisteriseloste 2017